Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas

1. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę, susisiekite el.paštu: labas@yzydeco.lt

1.1 grąžindamos tinkamos kokybės prekę, Klientas įsipareigoja apmokėti grąžinimo išlaidas.

2. Norėdami grąžinti netinkamos kokybės prekę:

2.1 užpildyti prekės grąžinimo blanką, kuris yra prisegtas žemiau;

2.2 paaiškinti priežastį atsisiųstame prekių grąžinimo blanke, kurį rasite žemiau;

2.3 prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

3. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.

4. Vartotojas, atsisakęs sutarties, turi padengti prekės grąžinimo išlaidas, o nuotolinių sutarčių atvejais – prekių grąžinimo išlaidas, jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu. Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

Mes galime atsisakyti priimti prekę, jei buvo padaryti prekės išvaizdos pakeitimai.